Minä, aristokraatti 
Muutaman kuvan kurkistus työn alla olevaan projektiini, jonka kehys on historiallinen Grand Tour ja ydin yhdistelmä taidehistoriaa ja nykyvalokuvausta.
Keväällä 2023 lähdin kahden kuukauden junamatkalle Keski-Euroopan halki ja vierailin lukuisissa museoissa ja taidehalleissa. Matkani reitti ja tarkoitusperät mukailivat historiallista Grand Tour -matkaa, joka oli 1600–1800-luvuilla eurooppalaisten nuorten aristokraattimiesten siirtymäriitti ja koulutusmatka Keski-Euroopan kulttuurikaupunkeihin ja Italiaan. Matkan aikana tarkastelin historiallisen taiteen teemojen ja nykypäivän kysymysten välisiä yhteyksiä. Olen kiinnostunut historiallisten teosten suhteesta sukupuoleen, uskontoon, väkivaltaan ja luokkayhteiskuntaan. Millainen visuaalinen dokumentti maalaus voi olla? Voinko luoda samanlaisen visuaalisen dokumentin omasta ajastamme leikkaamalla ja järjestelemällä uudelleen kuvaamiani maalauksia? Alkuperäisestä kontekstistaan irrotettujen yksityiskohtien avulla rakennan uusia asetelmia käyttäen ainoastaan matkallani henkilökohtaisesti kuvaamaani materiaalia. Työskentelyni keskiössä on leikkisä improvisaatio ja kohtaamieni aiheiden ja taideteosten uudelleen järjestely, tarkastelu ja tulkinta. Leikkaamalla ja uudelleen järjestämällä ottamiani kuvia pyrin luomaan maalauksen kaltaista dokumentaatiota nykyajasta.

I, The Aristocrat
A glimpse of a few images from my current project, which draws inspiration from the historic Grand Tour and combines art history and contemporary photography. 
In spring 2023, I embarked on a two-month train journey through Central Europe, visiting numerous museums and art galleries. The itinerary and purpose of my trip was modelled on the historical Grand Tour, a rite of passage and educational trip for young European aristocratic men in the 1600s and 1800s to the cultural cities of Central Europe and Italy. ​​​​​​​I am interested in exploring the relationship between historical works and themes of gender, religion, violence, and class society. My focus is on how Renaissance paintings relate to the realities of both their time and the present day. What kind of visual document can a painting be? Can I create a similar visual document of our own time by cutting up and rearranging the paintings I have photographed? By using details taken out of their original context, I build new still lifes using only the material I have personally photographed. At the heart of my work is a playful improvisation and experimental use of materials, focusing on rearranging, exploring and interpreting the subjects and artworks I encounter. By cropping and rearranging the images I take, I aim to create a painting-like documentation of the present.
Onnenpekka / Lucky Guy. 2024
90 x 120 cm
                                                                
Kehtolaulu / Lullaby 2024
90 x 120 cm
Kasa pyhiä juttuja ja esimerkillisiä uhreja / A pile of holy stuff and exemplary victims 2024                                          
90 x 120 cm

Back to Top